ปวารณา

ภาษาอังกฤษ


v offer
คำอธิบาย: บอกยอมให้ใช้ได้ด้วยความเต็มใจ
ความหมายเหมือนกับ: รับอาสา
คำที่เกี่ยวข้อง: dedicate , devote
ตัวอย่างประโยค: ญาติโยมชาวบ้านอื่นๆ ได้ออกปากปวารณาบอกพระภิกษุว่าถ้าจำเป็นอะไรให้ขอความช่วยเหลือจากพวกตน