ปวดใจ

ภาษาอังกฤษ


v be heart-broken
ความหมายเหมือนกับ: เจ็บช้ำน้ำใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: be deeply hurt
adj be in pain
ความหมายเหมือนกับ: ปวดร้าว , เจ็บปวด
คำที่เกี่ยวข้อง: sad
v regret
ความหมายเหมือนกับ: ปวดร้าว , เจ็บใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: grieve , lament , feel sad
v be hurt
ความหมายเหมือนกับ: เจ็บใจ , ระทมใจ , สะเทือนใจ , ทุกข์ใจ , เสียใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: feel hurt , be sore at heart , distress