ปวดแปลบ

ภาษาอังกฤษ


v have shocking pain
คำอธิบาย: อาการที่รู้สึกเจ็บแวบแล่นเข้าไปในกาย, อาการที่รู้สึกวาบเข้าไปในหัวใจ, อาการที่สะดุ้งวับขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: เจ็บแปลบ
คำที่เกี่ยวข้อง: have shooting pain
ตัวอย่างประโยค: ผมรู้สึกตัวอีกครั้งตอนที่ฟ้าเริ่มสาง รู้สึกปวดแปลบที่ข้อเท้าและยอกขัดไปทั่วร่าง