ปวดเมื่อย

ภาษาอังกฤษ


v have pains and aches
คำอธิบาย: อาการเพลียของกล้ามเนื้อ
ความหมายเหมือนกับ: เมื่อย , เมื่อยเนื้อเมื่อยตัว
คำที่เกี่ยวข้อง: ache
ตัวอย่างประโยค: การทำงานในห้องของสำนักงานที่ติดแอร์ทำให้คุณปวดเมื่อยบ่อยๆ อ่อนแอลง