ปวดเบา

ภาษาอังกฤษ


v be impelled to urinate
ความหมายเหมือนกับ: ปวดฉี่ , ปวดเยี่ยว , ปวดท้องฉี่
คำที่เกี่ยวข้อง: feel a necessity to urinate , feel inclined to urinate
v have urinate
ความหมายเหมือนกับ: ปวดท้องเยี่ยว , ปวดฉี่ , ปวดเยี่ยว , ปวดท้องฉี่
คำที่เกี่ยวข้อง: be impelled to urinate
v have urinate
ความหมายเหมือนกับ: ปวดท้องเบา , ปวดเยี่ยว , ปวดฉี่ , ปวดท้องฉี่
คำที่เกี่ยวข้อง: be impelled to urinate