ปวดหลัง

ภาษาอังกฤษ


v have a backache
คำอธิบาย: รู้สึกเจ็บอย่างต่อเนื่องบริเวณหลัง
ตัวอย่างประโยค: แผ่นป้องกันเสียงสะท้อนจะช่วยให้ผู้ใช้ไม่รู้สึกสึกปวดหลัง