ปวดมวน

ภาษาอังกฤษ


v have a colic
คำอธิบาย: รู้สึกปวดป่วนปั่นอยู่ในท้อง
คำที่เกี่ยวข้อง: have angina
ตัวอย่างประโยค: สมุนไพรพวกนี้มีข้อควรระวังในการใช้คืออาจจะไซ้ท้องทำให้ปวดมวน