ปวดฟัน

ภาษาอังกฤษ


v have a toothache
คำอธิบาย: รู้สึกเจ็บต่อเนื่องที่ฟัน
ตัวอย่างประโยค: ถ้าเราปวดฟัน สามารถใช้น้ำวุ้นว่านหางจระเข้ป้ายตรงบริเวณที่เจ็บได้