ปวดท้องเยี่ยว

ภาษาอังกฤษ


v have urinate
คำอธิบาย: ต้องการถ่ายปัสสาวะ โดยมากผู้ชายจะใช้พูดกัน
ความหมายเหมือนกับ: ปวดท้องเบา , ปวดเบา , ปวดเยี่ยว , ปวดฉี่ , ปวดท้องฉี่
คำที่เกี่ยวข้อง: be impelled to urinate
ตัวอย่างประโยค: เขากำลังจะขึ้นรถเมล์กลับบ้านแต่รู้สึกว่าตัวเองปวดท้องเยี่ยวจึงคิดที่จะกลับไปใช้ห้องน้ำในโรงแรมแห่งนั้นอีกครั้ง