ปวดท้องเบา

ภาษาอังกฤษ


v have urinate
คำอธิบาย: ต้องการถ่ายปัสสาวะ
ความหมายเหมือนกับ: ปวดเบา , ปวดท้องเยี่ยว , ปวดฉี่ , ปวดเยี่ยว , ปวดท้องฉี่
คำที่เกี่ยวข้อง: be impelled to urinate
ตัวอย่างประโยค: เหลืออีกแค่ 10 นาที รถก็จะออก ต้องรีบเอาของไปเก็บแถมยังปวดท้องเบาอีกด้วย ทำให้ค่อนข้างฉุกละหุก