ปวดท้องขี้

ภาษาอังกฤษ


v move one´s bowels
ความหมายเหมือนกับ: ปวดขี้ , ปวดหนัก
คำที่เกี่ยวข้อง: crap (sl.) , shit , take a shit , defecate