ปวดท้อง

ภาษาอังกฤษ


v have a stomachache
คำอธิบาย: รู้สึกเจ็บต่อเนื่องอยู่ในท้อง
ตัวอย่างประโยค: โรคกระเพาะมักจะมีอาการปวดท้องก่อน หรือหลังทานข้าว เพราะฉะนั้นจะต้องทานอาหารให้เป็นเวลา