ปวดขี้

ภาษาอังกฤษ


v move one´s bowels
ความหมายเหมือนกับ: ปวดหนัก , ปวดท้องขี้
คำที่เกี่ยวข้อง: crap (sl.) , shit , take a shit , defecate