ปวดกบาล

ภาษาอังกฤษ


v have headache
คำอธิบาย: มีเรื่องกลุ้มใจ กังวลใจ
ความหมายเหมือนกับ: ปวดศีรษะ , ปวดหัว
คำที่เกี่ยวข้อง: have troublesome , have bothersome
ตัวอย่างประโยค: งานที่ทำอยู่นี่ก็ทำให้ฉันปวดกบาลพออยู่แล้ว อย่าให้ฉันต้องปวดหัวมากไปกว่านี้เลย