ปวด

ภาษาอังกฤษ


v ache
คำอธิบาย: รู้สึกเจ็บต่อเนื่องอยู่ในร่างกาย
ความหมายเหมือนกับ: เจ็บปวด
คำที่เกี่ยวข้อง: pain
ตัวอย่างประโยค: โรครูมาติคส์ทำให้มีไข้ ปวดตามข้อและอาจทำให้เกิดโรคลิ้นหัวใจรั่วพิการไปตลอดชีวิต