ปวช.

ภาษาอังกฤษ


n vocational certificate
ความหมายเหมือนกับ: ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
คำที่เกี่ยวข้อง: Cert. In…