ปวกเปียก

ภาษาอังกฤษ


v be weak
คำอธิบาย: อ่อนกำลังจนแทบจะไม่สามารถทรงตัวได้ตามลำพัง
ความหมายเหมือนกับ: อ่อนแอ , อ่อนปวกเปียก
คำที่เกี่ยวข้อง: be limp , be flimsy , be feeble , be flabby
ตัวอย่างประโยค: สหรัฐอเมริกายังแข็งแกร่งและยิ่งใหญ่ในขณะที่สหภาพโซเวียตและจีนอ่อนแอปวกเปียก
adj weak
คำอธิบาย: ที่ไม่แข็งแรง
ความหมายเหมือนกับ: อ่อนแอ
คำที่เกี่ยวข้อง: not strong
ตัวอย่างประโยค: เด็กที่มีกล้ามเนื้อสมบูรณ์จะมีสุขภาพดีกว่าเด็กปวกเปียกและอ้วนฉุ
adj weak
คำอธิบาย: ที่ไม่แข็งแรง
ความหมายเหมือนกับ: อ่อนแอ
คำที่เกี่ยวข้อง: not strong
ตัวอย่างประโยค: เด็กที่มีกล้ามเนื้อสมบูรณ์จะมีสุขภาพดีกว่าเด็กปวกเปียกและอ้วนฉุ