ปล้อง

ภาษาอังกฤษ


n section
คำอธิบาย: ช่วงระยะระหว่างข้อของไม้ไผ่หรืออ้อย เป็นต้น, โดยปริยายใช้เรียกสิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น
หน่วยนับ: ปล้อง
ความหมายเหมือนกับ: ข้อ , บ้อง
คำที่เกี่ยวข้อง: internode , segment
ตัวอย่างประโยค: คนเล่นว่าวจะนิยมเสาะหาไม้ไผ่สีสุกที่มีปล้องยาวเรียวเรียกว่า เพชรไม้ มาเหลาทำโครงอันกลาง