ปล้นสะดม

ภาษาอังกฤษ


v plunder
ความหมายเหมือนกับ: ปล้น , ยกเค้า
คำที่เกี่ยวข้อง: raid , rob , pillage , sack , loot
ตัวอย่างประโยค: ชาวบ้านช่วยกันปราบปรามโจรสลัดที่ฉวยโอกาสมาปล้นสะดมชาวบ้านตามริมฝั่งทะเลจนเป็นที่เข็ดขยาดของพวกมิจฉาชีพ