ปล้นจี้

ภาษาอังกฤษ


v rob
คำอธิบาย: ใช้กำลังลอบมาหักโหมแย่งชิงเอาทรัพย์สิน
ความหมายเหมือนกับ: ปล้นทรัพย์ , จี้ , ปล้น , จี้ปล้น , ชิงทรัพย์
คำที่เกี่ยวข้อง: plunder , burgle , loot , con , pillage
ตัวอย่างประโยค: ผู้ร้ายปล้นจี้เอาทรัพย์สินมากขึ้นนับตั้งแต่เศรษฐกิจถดถอย