ปล้น

ภาษาอังกฤษ


v rob
ความหมายเหมือนกับ: ปล้นทรัพย์ , ชิงทรัพย์
คำที่เกี่ยวข้อง: plunder , pillage , loot , burgle
ตัวอย่างประโยค: โจนปล้นธนาคารเมื่อวานนี้