ปล่อยไก่

ภาษาอังกฤษ


v make a fool
คำอธิบาย: แสดงความโง่ออกมา
คำที่เกี่ยวข้อง: manifest one´s stupidity
ตัวอย่างประโยค: เธอปล่อยไก่ไปตัวเบ้อเร่อ เพราะว่าไม่รู้ความจริงแล้วก็หน้าแดงเพราะความอาย