ปล่อยใจ

ภาษาอังกฤษ


v think aimlessly
คำอธิบาย: คิดเรื่อยเปื่อย
ความหมายเหมือนกับ: เคลิบเคลิ้ม , คิดฝันไป
คำที่เกี่ยวข้อง: be lost in reverie
ตัวอย่างประโยค: บุคคลที่อยากฆ่าตัวตายอย่าปล่อยใจให้หมกมุ่นเรื่องนี้ เวลาไม่สบายใจควรหาจิตแพทย์