ปล่อยโฮ

ภาษาอังกฤษ


v cry out
คำอธิบาย: ร้องไห้อย่างดัง
ความหมายเหมือนกับ: ร้องไห้โฮ
คำที่เกี่ยวข้อง: cry loudly
ตัวอย่างประโยค: เธอทั้งโกรธและอายจนทำอะไรไม่ถูก นอกจากจะปล่อยโฮเหมือนเด็กๆ