ปล่อยเกาะ

ภาษาอังกฤษ


v leave
คำอธิบาย: ปล่อยให้ตกอยู่ในที่ลำบาก หรือในสถานการณ์ที่ลำบากเพียงลำพัง
ความหมายเหมือนกับ: ลอยแพ , ละทิ้ง
คำที่เกี่ยวข้อง: abandon , forsake
ตัวอย่างประโยค: ชาวบ้านเหมือนโดนปล่อยเกาะในหน้าฝนเพราะเสบียงอาหารขาดแคลน
v expel to the island
คำอธิบาย: เนรเทศให้ไปอยู่เกาะ
คำที่เกี่ยวข้อง: exile to an island , expatriate a person to live in an island
ตัวอย่างประโยค: ทางรัฐบาลจะทำการปล่อยเกาะนักโทษการเมืองในวันที่ 31 ตุลาคมนี้