ปล่อยอารมณ์

ภาษาอังกฤษ


v relax
คำอธิบาย: คิดล่องลอยไปตามเรื่อง
ความหมายเหมือนกับ: คลายอารมณ์
ตัวอย่างประโยค: ชายชราปล่อยอารมณ์คิดคำนึงถึงเรื่องในอดีตที่สวยงาม