ปล่อยหมัด

ภาษาอังกฤษ


v punch
ความหมายเหมือนกับ: ต่อย , กระแทก
คำที่เกี่ยวข้อง: strike with the fist , box