ปล่อยมือ

ภาษาอังกฤษ


v give up
คำอธิบาย: ไม่เอาธุระด้วย
ความหมายเหมือนกับ: วางมือ , ทิ้ง
ตัวอย่างประโยค: เมื่อคุณแม่แน่ใจแล้วว่าลูกๆ สามารถรับผิดชอบธุรกิจของครอบครัวได้แล้วก็จะปล่อยมือให้ทำกันเอง
v relinquish
คำอธิบาย: คลายมือที่จับ
คำที่เกี่ยวข้อง: loosen the grip , release , let go
ตัวอย่างประโยค: นักปีนเขาเผลอปล่อยมือจากเชือกจึงตกลงมา