ปล่อยนก

ภาษาอังกฤษ


v take no action against guilty person
คำอธิบาย: ไม่เอาผิด, ปล่อยให้พ้นจากความผูกพัน
ความหมายเหมือนกับ: ปล่อยนกปล่อยกา
ตัวอย่างประโยค: เมื่อเด็กนั้นมันไม่เชื่อฟัง เราก็ต้องปล่อยนกปล่อยกามันไปตามยถากรรมแล้วกัน
v set a bird free (for merit)
คำอธิบาย: ปล่อยนกให้ออกจากกรงเพื่อเป็นการทำบุญ
ความหมายเหมือนกับ: ปล่อยนกปล่อยกา
ตัวอย่างประโยค: พวกเขามาปล่อยนกกันที่ลานหญ้าข้างต้นโพ
v set a bird free (for merit)
คำอธิบาย: ปล่อยนกให้ออกจากกรงเพื่อเป็นการทำบุญ
ความหมายเหมือนกับ: ปล่อยนกปล่อยกา
ตัวอย่างประโยค: พวกเขามาปล่อยนกกันที่ลานหญ้าข้างต้นโพ