ปล่อยทิ้ง

ภาษาอังกฤษ


v neglect
ความหมายเหมือนกับ: ละเลย
คำที่เกี่ยวข้อง: skimp , omit , be remiss
ตัวอย่างประโยค: เมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับตาและโรคตาไม่ควรปล่อยทิ้งไว้หรือรักษาเองควรรีบไปหาแพทย์ทันที