ปล่อยตัวปล่อยใจ

ภาษาอังกฤษ


v be unrestrained
คำอธิบาย: ใจแตก
คำที่เกี่ยวข้อง: be self-indulgent
ตัวอย่างประโยค: ผู้คนจำนวนมากได้ปล่อยตัวปล่อยใจกับแรงผลักดันทางเพศทั้งๆ ที่ขัดกับมาตรฐานของสังคม