ปล่อยกาย

ภาษาอังกฤษ


v be a licentious woman
คำอธิบาย: อาการของผู้หญิงที่ยอมมอบร่างให้ชายเชยชม ไม่รักนวลสงวนตัว
ความหมายเหมือนกับ: ทอดกาย , ทอดตัว , ปล่อยตัวปล่อยใจ , ปล่อยตัว
คำที่เกี่ยวข้อง: be a wanton woman , be a dissolute woman , be a promiscuous woman
ตัวอย่างประโยค: แม่สอนว่าอย่าปล่อยกายให้ใครเชยชมก่อนแต่งงาน