ปล่อย

ภาษาอังกฤษ


v allow
ความหมายเหมือนกับ: อนุญาต , ยอม
ตัวอย่างประโยค: แม่จะปล่อยให้ลูกไปโรงเรียนเองเมื่อลูกโตพอที่จะรับผิดชอบตัวเองได้แล้ว
v to release
คำอธิบาย: ทำให้ออกจากสิ่งที่ติดอยู่ ผูกอยู่ หรือข้องอยู่
คำที่เกี่ยวข้อง: to let go
ตัวอย่างประโยค: ก่อนปล่อยลูกกุ้งลงบ่อจะต้องสูบน้ำเข้าบ่อไว้ก่อน 1 วัน