ปล่อย

ภาษาอังกฤษ


v allow
ความหมายเหมือนกับ: อนุญาต , ยอม
ตัวอย่างประโยค: แม่จะปล่อยให้ลูกไปโรงเรียนเองเมื่อลูกโตพอที่จะรับผิดชอบตัวเองได้แล้ว
v to release
คำอธิบาย: ทำให้ออกจากสิ่งที่ติดอยู่ ผูกอยู่ หรือข้องอยู่
คำที่เกี่ยวข้อง: to let go
ตัวอย่างประโยค: ก่อนปล่อยลูกกุ้งลงบ่อจะต้องสูบน้ำเข้าบ่อไว้ก่อน 1 วัน

คำที่มี "ปล่อย" ในคำ


ปล่อยทีเด็ด v demonstrate a trick
คำอธิบาย: แสดงสิ่งสุดยอดหรือความสามารถพิเศษออกไป
ความหมายเหมือนกับ: ปล่อยหมัดเด็ด
ตัวอย่างประโยค: ฝ่ายค้านปล่อยทีเด็ดโดยยกประเด็นการทุจริตของรัฐมนตรีขึ้นมาอภิปราย

ปล่อยกาย v be a licentious woman
คำอธิบาย: อาการของผู้หญิงที่ยอมมอบร่างให้ชายเชยชม ไม่รักนวลสงวนตัว
ความหมายเหมือนกับ: ทอดกาย , ทอดตัว , ปล่อยตัวปล่อยใจ , ปล่อยตัว
ตัวอย่างประโยค: แม่สอนว่าอย่าปล่อยกายให้ใครเชยชมก่อนแต่งงาน

ปล่อยทิ้ง v neglect
ความหมายเหมือนกับ: ละเลย
ตัวอย่างประโยค: เมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับตาและโรคตาไม่ควรปล่อยทิ้งไว้หรือรักษาเองควรรีบไปหาแพทย์ทันที

ปล่อยแสง v give out light
ความหมายเหมือนกับ: กระจายแสง , ฉายแสง
ตัวอย่างประโยค: แหล่งกำเนิดแสงอินฟาเรดปล่อยแสงด้วยความถี่ 10 ยกกำลัง 4HZ

ปล่อยวาง v let oneself on
คำอธิบาย: พิจารณาจนเห็นจริงแล้วปล่อยไปตามสภาพ
ความหมายเหมือนกับ: คิดตก
ตัวอย่างประโยค: การดำรงชีวิตของท่านเป็นแบบอย่างให้เรารู้จักปล่อยวางเพื่อความสงบ

ปล่อยใจ v think aimlessly
คำอธิบาย: คิดเรื่อยเปื่อย
ความหมายเหมือนกับ: เคลิบเคลิ้ม , คิดฝันไป
ตัวอย่างประโยค: บุคคลที่อยากฆ่าตัวตายอย่าปล่อยใจให้หมกมุ่นเรื่องนี้ เวลาไม่สบายใจควรหาจิตแพทย์

ปล่อยตัว v be dissolute
คำอธิบาย: ไม่เอาธุระในการแต่งตัว
ความหมายเหมือนกับ: ปล่อยเนื้อปล่อยตัว
ตัวอย่างประโยค: ตั้งแต่สามีเธอเสีย เธอก็ปล่อยตัวให้ทรุดโทรมไม่สนใจสุขภาพเลย

ปล่อยตัวปล่อยใจ v be unrestrained
คำอธิบาย: ใจแตก
ตัวอย่างประโยค: ผู้คนจำนวนมากได้ปล่อยตัวปล่อยใจกับแรงผลักดันทางเพศทั้งๆ ที่ขัดกับมาตรฐานของสังคม

ปล่อยนก v take no action against guilty person
คำอธิบาย: ไม่เอาผิด, ปล่อยให้พ้นจากความผูกพัน
ความหมายเหมือนกับ: ปล่อยนกปล่อยกา
ตัวอย่างประโยค: เมื่อเด็กนั้นมันไม่เชื่อฟัง เราก็ต้องปล่อยนกปล่อยกามันไปตามยถากรรมแล้วกัน

ปล่อยปละละเลย v neglect
คำอธิบาย: ไม่เอาใจใส่
ความหมายเหมือนกับ: เพิกเฉย , ทอดทิ้ง
ตัวอย่างประโยค: ถ้าพ่อแม่ปล่อยปละละเลยเด็ก เด็กจะสามารถสร้างความรู้สึกว่าตนเองเป็นอิสระ

ปล่อยมือ v give up
คำอธิบาย: ไม่เอาธุระด้วย
ความหมายเหมือนกับ: วางมือ , ทิ้ง
ตัวอย่างประโยค: เมื่อคุณแม่แน่ใจแล้วว่าลูกๆ สามารถรับผิดชอบธุรกิจของครอบครัวได้แล้วก็จะปล่อยมือให้ทำกันเอง

ปล่อยมือ v relinquish
คำอธิบาย: คลายมือที่จับ
ตัวอย่างประโยค: นักปีนเขาเผลอปล่อยมือจากเชือกจึงตกลงมา

ปล่อยอารมณ์ v relax
คำอธิบาย: คิดล่องลอยไปตามเรื่อง
ความหมายเหมือนกับ: คลายอารมณ์
ตัวอย่างประโยค: ชายชราปล่อยอารมณ์คิดคำนึงถึงเรื่องในอดีตที่สวยงาม

ปล่อยโฮ v cry out
คำอธิบาย: ร้องไห้อย่างดัง
ความหมายเหมือนกับ: ร้องไห้โฮ
ตัวอย่างประโยค: เธอทั้งโกรธและอายจนทำอะไรไม่ถูก นอกจากจะปล่อยโฮเหมือนเด็กๆ

ปล่อยของ v let the magic thing go
คำอธิบาย: ทำพิธีไสยศาสตร์ให้ของไปทำร้ายผู้อื่น
ตัวอย่างประโยค: ที่นี่ยังมีความเชื่อทางเรื่องไสยศาสตร์ของชาวบ้านที่ว่า หมอผีสามารถปล่อยของเข้าท้องทำลายคนอื่นได้

ปล่อยไก่ v make a fool
คำอธิบาย: แสดงความโง่ออกมา
ตัวอย่างประโยค: เธอปล่อยไก่ไปตัวเบ้อเร่อ เพราะว่าไม่รู้ความจริงแล้วก็หน้าแดงเพราะความอาย

ปล่อยข่าว v spread the news
คำอธิบาย: ทำให้ข่าวแพร่ออกไป
ตัวอย่างประโยค: ในช่วงนี้มีคนจงใจหรือเจตนาปล่อยข่าวเพื่อให้เกิดความสับสนวุ่นวายทางการเมือง

ปล่อยแก่ v pretend to be young
คำอธิบาย: ทำตัวเป็นหนุ่มเป็นสาว
ตัวอย่างประโยค: ขอลูกหลานอย่าได้ถือสาคนแก่ที่นานๆ ครั้งจะขอปล่อยแก่สักที

ปล่อยเกาะ v leave
คำอธิบาย: ปล่อยให้ตกอยู่ในที่ลำบาก หรือในสถานการณ์ที่ลำบากเพียงลำพัง
ความหมายเหมือนกับ: ลอยแพ , ละทิ้ง
ตัวอย่างประโยค: ชาวบ้านเหมือนโดนปล่อยเกาะในหน้าฝนเพราะเสบียงอาหารขาดแคลน

ปล่อยเกาะ v expel to the island
คำอธิบาย: เนรเทศให้ไปอยู่เกาะ
ตัวอย่างประโยค: ทางรัฐบาลจะทำการปล่อยเกาะนักโทษการเมืองในวันที่ 31 ตุลาคมนี้

ปล่อยของ v sell something
คำอธิบาย: ขายของออกไป
ความหมายเหมือนกับ: ขายของ
ตัวอย่างประโยค: ตอนนี้ปัญหาอยู่ที่ว่าเราจะปล่อยของค้างสต๊อกพวกนี้ออกไปได้ยังไง

ปล่อยตัว v let (oneself) go sexually
คำอธิบาย: ไม่สงวนตัว
ความหมายเหมือนกับ: ปล่อยเนื้อปล่อยตัว
ตัวอย่างประโยค: ถ้าผู้หญิงปล่อยตัวจนเกินไปก่อนแต่งงานอาจถูกสังคมติฉินนินทาได้

ปล่อยนก v set a bird free (for merit)
คำอธิบาย: ปล่อยนกให้ออกจากกรงเพื่อเป็นการทำบุญ
ความหมายเหมือนกับ: ปล่อยนกปล่อยกา
ตัวอย่างประโยค: พวกเขามาปล่อยนกกันที่ลานหญ้าข้างต้นโพ

ปล่อยไป v allow one to go (by)
คำอธิบาย: ให้ผ่านไป
ตัวอย่างประโยค: รัฐบาลแนะนำให้สถาบันการเงินระมัดระวังเงินกู้ที่ปล่อยไปในภาคธุรกิจที่เป็นปัญหาคือการค้าหลักทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์

ปล่อยตัว v let (oneself) go sexually
คำอธิบาย: ไม่สงวนตัว
ความหมายเหมือนกับ: ปล่อยเนื้อปล่อยตัว
ตัวอย่างประโยค: ถ้าผู้หญิงปล่อยตัวจนเกินไปก่อนแต่งงานอาจถูกสังคมติฉินนินทาได้

ปล่อยนก v set a bird free (for merit)
คำอธิบาย: ปล่อยนกให้ออกจากกรงเพื่อเป็นการทำบุญ
ความหมายเหมือนกับ: ปล่อยนกปล่อยกา
ตัวอย่างประโยค: พวกเขามาปล่อยนกกันที่ลานหญ้าข้างต้นโพ

ปล่อยไป v allow one to go (by)
คำอธิบาย: ให้ผ่านไป
ตัวอย่างประโยค: รัฐบาลแนะนำให้สถาบันการเงินระมัดระวังเงินกู้ที่ปล่อยไปในภาคธุรกิจที่เป็นปัญหาคือการค้าหลักทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์

ปล่อยหมัดเด็ด v demonstrate a trick

ปล่อยเนื้อปล่อยตัว v be dissolute

ปล่อยนกปล่อยกา v take no action against guilty person

ปล่อยชายผ้า adv edges floating

ปล่อยหมัด v punch
ความหมายเหมือนกับ: ต่อย , กระแทก

ปล่อยเนื้อปล่อยตัว v let (oneself) go sexually

ปล่อยนกปล่อยกา v set a bird free (for merit)

ปล่อยเนื้อปล่อยตัว v let (oneself) go sexually

ปล่อยนกปล่อยกา v set a bird free (for merit)

กัดไม่ปล่อย v take action seriously
คำอธิบาย: เอาเรื่องให้ถึงที่สุด
ความหมายเหมือนกับ: เอาเรื่อง
ตัวอย่างประโยค: ท่านประธานยังกัดไม่ปล่อยในคดีทรัสต์ 4 เมษายน

ปลดปล่อย v free
คำอธิบาย: ปล่อยจากที่คุมขังหรือการผูกมัด
ความหมายเหมือนกับ: ให้ความเป็นไท , ปลดเปลื้อง , ให้เป็นอิสระ , ปล่อย , ปลด , ให้เสรีภาพ
ตัวอย่างประโยค: ชนกลุ่มน้อยยังคงดำเนินสงครามเพื่อปลดปล่อยตนเองต่อไปหลังจากที่ได้ต่อสู้ขับเคี่ยวกับรัฐบาลกลางมากว่า 40 ปีแล้ว

ด้นปล่อย v run a seam
ความหมายเหมือนกับ: เย็บด้น
คำตรงข้าม: เลาะ

ด้นปล่อย v run a seam
ความหมายเหมือนกับ: เย็บด้น

การปล่อย n abandonment
ความหมายเหมือนกับ: การละ , การทิ้ง , การละวางค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top