ปล่องไฟ

ภาษาอังกฤษ


n chimney
คำอธิบาย: ช่องสำหรับให้ควันลอยขึ้น
หน่วยนับ: ปล่อง
คำที่เกี่ยวข้อง: smoke stack , smoke vent
ตัวอย่างประโยค: โรงงานไม่น้อยทำปล่องไฟให้สูงๆ บางแห่งสูงถึง 200 เมตรเพื่อไม่ให้อากาศเสียทำอันตรายต่ออากาศ