ปล่องควัน

ภาษาอังกฤษ


n chimney
คำอธิบาย: สิ่งที่เป็นช่องกลวงคล้ายท่อตั้งตรงขึ้นไปสำหรับควันขึ้น
หน่วยนับ: ปล่อง
คำที่เกี่ยวข้อง: smokestack , flue
ตัวอย่างประโยค: เด็กๆ เชื่อกันว่าพอถึงวันคริสต์มาส ซันตาคลอสจะเข้ามาทางปล่องควันเพื่อที่จะเอาของขวัญมาให้