ปล่อง

ภาษาอังกฤษ


n chimney (as of a mine)
คำอธิบาย: สิ่งที่เป็นช่องกลวงคล้ายท่อตั้งตรงขึ้นไปสำหรับควันขึ้นหรือรับลม
หน่วยนับ: ปล่อง
คำที่เกี่ยวข้อง: funnel , flue
ตัวอย่างประโยค: โรงงานควรจะต้องมีเครื่องกำจัดน้ำเสียและทำปล่องสูงๆ เพื่อปล่อยควัน