ปลูกหนวด

ภาษาอังกฤษ


v wear a moustache
คำที่เกี่ยวข้อง: grow a beard/moustache