ปลูกสร้าง

ภาษาอังกฤษ


v construct
คำอธิบาย: ทำให้มีขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: ก่อสร้าง
คำที่เกี่ยวข้อง: build , erect
ตัวอย่างประโยค: ทางการมีคำสั่งให้ปลูกสร้างสะพานลอยเพิ่มขึ้นอีกหลายแห่ง เพื่อให้ความสะดวกแก่คนเดินทางเท้าที่จะข้ามถนน และลดอุบัติเหตุ