ปลูกฝี

ภาษาอังกฤษ


v vaccinate
คำอธิบาย: นำวัคซีนเข้าสู่ร่างกายทางผิวหนังตรงที่มีรอยกรีด เพื่อให้มีภูมิคุ้มกันโรคฝีดาษ
คำที่เกี่ยวข้อง: inoculate
ตัวอย่างประโยค: วันนี้ทางสถานีอนามัยจัดให้มีการปลูกฝีป้องกันไขทรพิษขึ้นตามอำเภอต่างๆ ฟรี