ปลูกป่า

ภาษาอังกฤษ


v afforest
คำอธิบาย: เพาะปลูกต้นไม้จำนวนมาก เพื่อให้กลายเป็นป่า
คำตรงข้าม: ทำลายป่า
ตัวอย่างประโยค: รัฐไม่มีสิทธิ์ไปบังคับให้ชาวบ้านปลูกป่าตามนโยบายของตน