ปลูกบ้านสร้างเรือน

ภาษาอังกฤษ


v build a house
คำอธิบาย: สร้างที่อยู่อาศัย
คำที่เกี่ยวข้อง: construct a house
ตัวอย่างประโยค: สมใจตกลงแล้วว่าจะปลูกบ้านสร้างเรือนกับสุเทพหลังจากดูใจกันมานานถึง 9 ปี