ปลูกบ้าน

ภาษาอังกฤษ


v build a house
ความหมายเหมือนกับ: สร้างบ้าน