ปลูก

ภาษาอังกฤษ


v build
คำอธิบาย: เอาสิ่งต่างๆ มาปรุงกันเข้าเพื่อทำเป็นที่อยู่หรือที่พักอาศัยโดยวิธีฝังเสาลงในดิน
ความหมายเหมือนกับ: สร้าง , ปลูกสร้าง
คำที่เกี่ยวข้อง: construct , set up
ตัวอย่างประโยค: เมื่อเขาทั้งคู่ตกลงที่จะแต่งงานด้วยกันแล้ว เขาก็เริ่มปลูกเรือนหอทันที
v grow
คำอธิบาย: เอาต้นไม้หรือเมล็ด หน่อ หัว เป็นต้น ใส่ลงไปในดินหรือสิ่งอื่นเพื่อให้งอกหรือเจริญเติบโต
คำที่เกี่ยวข้อง: plant , cultivate
ตัวอย่างประโยค: นักเรียนร่วมกันปลูกต้นไม้ถวายแด่สมเด็จย่า ในวันครบรอบพระชนม์ 100 พรรษา