ปลุกใจ

ภาษาอังกฤษ


v encourage
คำอธิบาย: เร้าใจให้กล้าหาญหรือกระตือรือร้น
ความหมายเหมือนกับ: จูงใจ , กระตุ้น , โน้มน้าว
คำที่เกี่ยวข้อง: arouse , stir up one´s spirit , embolden
ตัวอย่างประโยค: รัฐเร่งปรับปรุงส่งเสริมและปลูกฝังวัฒนธรรมไทยโดยปลุกใจคนไทยให้รักชาติและให้มีความสำนึกในความเป็นไทย