ปลุกเสก

ภาษาอังกฤษ


v recite incantations over something
คำอธิบาย: บริกรรมคาถาให้สิ่งของขลัง
คำที่เกี่ยวข้อง: consecrate , make sacred or potent by some magic or incantations
ตัวอย่างประโยค: ถ้าจะปลุกผีหรือปลุกเสกอะไรก็มักจะใช้วันที่กล้าแข็งเป็นวันประกอบพิธีกรรม