ปลุกเร้า

ภาษาอังกฤษ


v encourage
คำอธิบาย: ทำให้มีชีวิตชีวา, กระตุ้นทำให้เกิดความรู้สึกตื่นตัว
ความหมายเหมือนกับ: กระตุ้น , ปลุกใจ , เร่งเร้า , กระตุ้นเร้า
คำที่เกี่ยวข้อง: urge , arouse , awaken , rouse , inspire , stimulate , summon up
ตัวอย่างประโยค: ผู้นำสหรัฐฯ ปลุกเร้าจิตสำนึกให้คนผิวดำ โดยจัดตั้งพิพิธภัณฑ์คนผิวดำขึ้น