ปลุกอารมณ์

ภาษาอังกฤษ


v tempt
คำอธิบาย: ทำให้เกิดอารมณ์ทางเพศ
ความหมายเหมือนกับ: เร้าอารมณ์
คำที่เกี่ยวข้อง: arouse someone sexually