ปลุกผี

ภาษาอังกฤษ


v recite incantations to wake up the body
คำอธิบาย: นั่งเข้าสมาธิบริกรรมคาถาจนกระทั่งผีลุกขึ้น เพื่อไปทำประโยชน์ตามที่ตนปรารถนา หรือลนเอาน้ำมันสำหรับใช้ให้หญิงหลงรัก การปลุกผีนี้มักทำแก่ผีตายทั้งกลม
คำที่เกี่ยวข้อง: perform magic spell to make a ghost arise
ตัวอย่างประโยค: คนโบราณเชื่อว่าถ้าปลุกผีขึ้นมาเพื่อลนเอาน้ำมันไปแต้มผู้หญิงคนที่ ตนหลงรัก แล้วจะประสบความสำเร็จ