ปลุกปั่น

ภาษาอังกฤษ


v agitate
คำอธิบาย: ทำให้เกิดความแตกแยกขึ้นในหมู่คณะ, ยุยงให้แตกแยกกัน, ทำให้ปั่นป่วน
ความหมายเหมือนกับ: ก่อกวน
คำที่เกี่ยวข้อง: incite , stir up , rouse , instigate , kindle
ตัวอย่างประโยค: หัวคะแนนของพรรคตรงข้ามได้ลอบปลุกปั่นชาวบ้านไม่ให้เลือกคนในพรรคนั้นเข้าเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร