ปลุกปล้ำ

ภาษาอังกฤษ


v force (a woman)
คำอธิบาย: ใช้กำลังเพื่อข่มขืน
คำที่เกี่ยวข้อง: assault and try to rape
ตัวอย่างประโยค: เธอให้การกับตำรวจว่า ขณะที่ไม่มีใครอยู่บ้าน พ่อเลี้ยงของเธอก็เข้าปลุกปล้ำเธอ